ข่าวสาร

Press-Clippings

เวปไซต์ | DEDE.GO.TH | 11 ธันวาคม 2559

พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016

โดยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) มอบฉลาก “แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานปี 2559” รับรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร ของบริษัทเฟรเกรนท์ โครงการ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ และ โครงการ เซอร์เคิล สุขุมวิท 11 ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ซึ่งพิธีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อมอบ "ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับฉลากรับรองมาตรฐานอาคารฯ ดังกล่าว พพ. ได้พิจารณาจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชนที่ส่งแบบอาคารมาตรฐาน มาตรวจประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2558 โดยมีผู้ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารระดับดี 30 หน่วยงาน ระดับดีมาก 24 หน่วยงาน และระดับดีเด่น 9 หน่วยงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า "การติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" ในปี พ.ศ. 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC หรือ Building Energy Code โดยการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว จะสามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=44000&filename=index