FRAGRANT PROPERTY

ประวัติบริษัท

เฟรเกรนท์ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยการนำของคุณเจมส์ ดูอัน นักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล.. ปัจจุบัน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมด 6 โครงการ โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับรางวัลมากมายในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วิสัยทัศน์

สิ่งสำคัญสูงสุดคือ การสรรค์สร้างคุณค่าให้กับโครงการต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าคนสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายขององค์กร คือการเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และไม่หยุดนิ่งที่จะนำกลยุทธ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)

พันธกิจ

ที่เฟรเกรนท์ กรุ๊ป เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือกว่า เราให้การยอมรับในความสามารถของคนทุกวัย และส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ การทำงานแบบบูรณาการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง สร้างคุณค่าที่ยืนยาว และก่อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน

ผู้รังสรรค์

เราถักทออนาคต โดยให้คำมั่นว่า จะใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนของธุรกิจ และสร้างสรรค์โครงการที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ความมีวิสัยทัศน์

เราคือผู้บุกเบิกสิ่งใหม่ในวงการ ทุกโครงการของเราคือการผสมผสานที่ลงตัวของแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และสุขภาพชีวิตที่ดี เพื่อการส่งมอบโครงการคุณภาพที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้สังคม

นวัตกรรม

นวัตกรรม คือหัวใจของการบูรณาการธุรกิจ เรามุ่งมั่นค้นหาและส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พักอาศัย

ความยั่งยืน

เรารักษาสัญญาที่ให้ไว้ ในการพัฒนาการใช้ชีวิต และสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน เรายึดหลัก “Recycle and Reduce: การนำกลับมาใช้ใหม่ และการลดการใช้ทรัพยากร” เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลดีกลับมาสู่ชุมชนของเราเอง

ความเป็นมาบริษัท

2562

ต้นปี 2019 บริษัทได้เปิดตัวโครงการที่เป็นการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ในพัทยาภายใต้ชื่อโอเชี่ยน ฮอไรซอน (Ocean Horizon) ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และยังมีอีก 1 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการระดับ Ultra Luxury ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท

2558

เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนเป็น
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2557

โครงการ “เซอร์เคิล สุขุมวิท 31” และ “เซอร์เคิล ไรน์”
เปิดตัวอย่างสวยงามตั้งแต่ช่วงพรีเซลล์ สร้างประวัติการณ์ด้วยโควตาผู้ซื้อต่างชาติถูกจองเต็มตั้งแต่วันแรกของการขาย

2555

'ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามในการเปิดตัวโครงการ “เซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12” คอนโดมิเนียม 8 ชั้น ใจกลางเมือง และโครงการ “เซอร์เคิล สุขุมวิท 11” คอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น ที่มีที่จอดรถลอยฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

2554

เพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมเปิดตัวโครงการ “เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์”
โครงการที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย

2552

เสริมความแข็งแกร่งให้ครอบครัวเฟรเกรนท์ ด้วยการจัดตั้งบริษัทลูก
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
เพื่อดูแลการบริหารจัดการอาคาร และประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

2551

ก่อตั้ง เฟรเกรนท์ กรุ๊ป และจัดตั้งบริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2549

พัฒนาโครงการที่สองภายใต้บริษัท เฟรเกรนท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
“เดอะไพร์ม 11 คอนโดมิเนียม” ซึ่งประสบความสำเร็จในการขายอย่างงดงาม

2548

ก่อตั้ง บริษัท เฟรเกรนท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
โดยกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
นำโดยคุณเจมส์ ดูอัน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเกรนท์ กรุ๊ป

2546

ก่อตั้ง บริษัท เฟรเกรนท์ พาร์ค จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการแรก “เฟรเกรนท์ 71”

2562
2558
2557
2555
2554
2552
2551
2549
2548
2546
chevron_right
chevron_left

รางวัล และความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จทุกรางวัลที่ เฟรเกรนท์ กรุ๊ป ได้รับ ช่วยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในสัญญาที่เรามีต่อลูกค้า และผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 เฟรเกรนท์ กรุ๊ป ได้รับรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดการน้ำเสียของภาครัฐ และเกียรติบัตรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้น ในปี 2556 เฟรเกรนท์ กรุ๊ป ได้รับรางวัลการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงาน ผ่านเกณฑ์การมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร จากกระทรวงพลังงาน เป็นการรับรองความตั้งใจอันแน่วแน่ของบริษัท ในความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการใช้พลังงาน

นอกจากรางวัลในฐานะองค์กรแล้ว บริษัทยังได้รับรางวัลจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และระดับนานาชาติอีกด้วย อาทิเช่น โครงการ เซอร์เคิล สุขุมวิท 11 ได้รับรางวัล “โครงการอสังหายอดนิยมในประเทศไทย” จาก Property.com ประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องกันถึง 2 ปีซ้อน คือปี 2557 และ2558 หรือโครงการ เซอร์เคิล สุขุมวิท 12 ได้รับรางวัลโครงการคอนโดมิเนียมประเภท Low-rise ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากเว็ปไซต์ชื่อดัง Think of Living ในปี 2559 ซึ่งในปีเดียวกัน โครงการ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ ก็ได้รับรางวัลการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานดีเด่น ผ่านเกณฑ์การมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานอีกด้วย

ธุรกิจของเรา

Fragrant Property

เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ก่อตั้งเมื่อปี 2551 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้การนำของเฟรเกรนท์ กรุ๊ป ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 โดยนักธุรกิจผู้มีความมุ่งมั่น มีศักยภาพการแข่งขันที่โดดเด่นด้วยเครือข่ายที่ดี และฐานการเงินที่แข็งแกร่ง นำธุรกิจในการทำกำไรและสร้างมูลค่าในระยะยาว

เจตนารมณ์ของ บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ คือการเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงสุด มุ่งเน้นอุทิศการทำงานเพื่อถักทออนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป โดยถือวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของบริษัทในการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมรักษ์โลกในประเทศไทย การออกแบบโครงการต่างๆ ล้วนเป็นการผสมผสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้พิสูจน์ความสำเร็จแล้วจากรางวัลต่างๆ มากมาย และการได้รับการยกย่องในฐานะโครงการก่อสร้างที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

Fragrant Property Management

เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ หรือ FPM ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร คือ การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง การควบคุมดูแลและบริหารการจัดซื้อจัดจ้างทางวิศวกรรม บริการด้านการจัดการนิติบุคคล และทรัพยากรบุคคล รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อม ความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย โดย FPM สามารถช่วยบริหารจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยหลัก บ้านพักตากอากาศ หรือการปล่อยเช่าเพื่อการลงทุน เพื่อช่วยประหยัดเวลา และรักษามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

FPM เน้นการบริหารงานที่คล่องตัว ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างว่องไว ในการรับมือกับกระแสของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท

Fragrant Property Connect

CONNECT เริ่มให้บริการในปี 2555 ดำเนินธุรกิจด้านบริการบริหารการขายและปล่อยเช่าห้องชุดแบบครบวงจร เน้นคุณภาพ การสร้างและการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกระดับชั้น ทีมงานมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อธุรกิจปล่อยเช่าที่เฉียบแหลม พร้อมด้วยการสนับสนุนจากทีมที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มากประสบการณ์ จึงมีความเชี่ยวชาญในการจัดสรรโอกาสทางธุรกิจที่อำนวยประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการปล่อยเช่าและฝากขาย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถไว้วางใจในการทำงานที่มีความโปร่งใสจากทั้งฝ่ายนักลงทุนและผู้พักอาศัย

คณะกรรมการและคณะบริหารบริษัท

fragrant property
fragrant property

Mr. Thepparit Thipchatchawanwong

Director

Mr. Thipchatchawanwong is a veteran in the real estate and capital markets in various industries and brings numerous years of expertise in his role as MD and Director on the Board of Fragrant Group. As a licensed auditor awarded by the Federation of Accounting Professions of Thailand, he is widely sought after for his experience and knowledge in Thai SET market and regulations.

He earned his Bachelor in Accounting and a Masters in Real Estate Business Program from Thammasart University in Bangkok, Thailand.