เซอร์เคิล
สุขุมวิท 31

นวัตกรรมการใช้ชีวิต
ที่ได้มากกว่าที่อยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 9 ล้าน

เซอร์เคิล
สุขุมวิท 11

ใส่ใจทุกรายละเอียด
เพื่อการอยู่อาศัยที่ลงตัว

เริ่มต้นที่ 9 ล้าน

เซอร์เคิล ไรน์
สุขุมวิท 12

นิยามใหม่แห่งการเดินทาง
ใส่ใจทุกฟังก์ชั่นที่ทันสมัย

เริ่มต้นที่ 5.5 ล้าน

โครงการอสังหาริมทรัพย์

เซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12

เซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12

สัมผัสประสบการณ์สมาร์ทให้กับชีวิต

เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์

คอนโดมิเนียมเพื่ออนาคต

เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม

ชีวิตหรูบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เดอะไพร์ม 11
คอนโดมิเนียม

ที่สุดแห่งการออกแบบและรสนิยม