เซอร์เคิล ไรน์
สุขุมวิท 12

นิยามใหม่แห่งการเดินทาง
ใส่ใจทุกฟังก์ชั่นที่ทันสมัย

เริ่มต้นที่ 5.5 ล้าน

เซอร์เคิล
สุขุมวิท 11

ใส่ใจทุกรายละเอียด
เพื่อการอยู่อาศัยที่ลงตัว

เริ่มต้นที่ 9 ล้าน

เซอร์เคิล
สุขุมวิท 31

นวัตกรรมการใช้ชีวิต
ที่ได้มากกว่าที่อยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 9 ล้าน

โครงการอสังหาริมทรัพย์

เซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12

สัมผัสประสบการณ์สมาร์ทให้กับชีวิต

เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์

คอนโดมิเนียมเพื่ออนาคต

เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม

ชีวิตหรูบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เดอะไพร์ม 11
คอนโดมิเนียม

ที่สุดแห่งการออกแบบและรสนิยม