ติดต่อเรา

บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400