ข่าวสาร

Press Clipping

TV | ไทยรัฐทีวี | 20 มีนาคม 2560

คุณเจมส์ ดูอัน CEO บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์รายการ Smart Energy ทางช่องไทยรัฐทีวี

คุณเจมส์ ดูอัน CEO บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์รายการ Smart Energy ทางช่องไทยรัฐทีวี

คุณเจมส์ ดูอันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Smart Energy ทางช่องไทยรัฐทีวี ในประเด็นเรื่องการออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมเซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยังยืน จนได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับ ดี จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EEX44-Ly4CY&t=120s