ข่าวสาร

Press Clipping

3 สิงหาคม 2560

) นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

) นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายจ่อ ตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย โดยในงานมีเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้งจากรัฐบาลไทย ท่านเอกอัครราชทูต ผู้แทนจากสถานทูตในกรุงเทพฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

และในโอกาสนี้ นายเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานก่อสร้าง สถานทูต ได้รับมอบของที่ระลึกจากนาย มโย มยิน ตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยด้วย

นายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กลาง) นายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ซ้าย) นาย มโย มยิน ตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย (ขวา)

คุณเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ขวา) รับของที่ระลึกจากนาย มโย มยิน ตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย (ซ้าย)