ข่าวสาร

Press Clipping

เวปไซต์ I PR FOCUS I ตุลาคม 2555

เฟรเกรนท์ กรุ๊ป รับโล่เกียรติคุณในโครงการ "รวมแรงไทย...รักษาน้ำใสทุกคูคลอง"

เฟรเกรนท์ กรุ๊ป รับโล่เกียรติคุณในโครงการ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณ ในโครงการ "รวมแรงไทย...รักษาน้ำใสทุกคูคลอง" ให้แก่ นายเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเกรนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการฯ จนประสบความสำเร็จในการขุดลอกและรักษาคูคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามจำนวนกว่า 307 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.prfocus.co.th/newsfocus_details.php?news_id=894&cus_id=40