ข่าวสาร

Press Clipping

WEBSITE I DEDE.GO.TH I 11 ธันวาคม 2559

พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016 โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016 โดย   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) มอบฉลาก “ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานปี 2559” รับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารของเฟรเกรนท์ โครงการ  เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์  และโครงการ เซอร์เคิล สุขุมวิท 11 ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งพิธีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อมอบ "ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับฉลากรับรองมาตรฐานอาคารฯ ดังกล่าว พพ. ได้พิจารณาจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชนที่ส่งแบบอาคารมาตรฐานมาตรวจประเมิน ตั้งแต่ปี 2552-2558 โดยมีผู้ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารระดับ ดี 30 หน่วยงาน ระดับดีมาก 24 หน่วยงาน และระดับดีเด่น 9 หน่วยงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า "การติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC หรือ Building Energy Code โดยการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว จะสามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ภายในเดือน พ.ย. 2559 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=44000&filename=index